องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การให้บริการโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ - PromptPay”  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสริมศักดิ์ ต้องสู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1542391101.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)