องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสัมพันธ์ บุญญะโสภัต  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เอกวัฒน์ ไชยสมบูรณ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9617586272.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)