องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเตรียมตัวจัดงานพระราชพิธี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM Team กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภัทรา วรรณฤมล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2482446694.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.93 Based on 14 rating)