องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  เป้าหมาย สหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 แห่ง,กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง  
  แหล่งความรู้ http://webhost.cpd.go.th/buriram  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณราทร สุวรรณกำจาย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0130000790.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรทำนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
  โหวต
(Average Rating 4.58 Based on 12 rating)