องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสวน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  
  เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ จิรยุทธ สุขศิริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรยุทธ สุขศิริ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8440124408.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.94 Based on 739 rating)