องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรุปคะแนนของหมวดที่ 2.2 และหมวดที่ 4 ตามเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ อภิวัทธ์ ทองทวี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อภิวัทธ์ ทองทวี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5636505000.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด file excel ได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง http://web.cpd.go.th/phatthalung/index.php/2017-06-16-16-07-35/km-office  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)