องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนดลยีการสหกรณ์ที่ 3  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พรไพลิน พรมรอด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8741236200.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)