องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ รู้จักมนุษย์ 4 ประเภท พิชิตภารกิจองค์กร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนทั่วไป  
  แหล่งความรู้ หลักสูตร "good to great leader" อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ขวัญประภา สุวรรณคูหา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0071861947.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.91 Based on 11 rating)