องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐชา คชกฤษ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3776819739.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.85 Based on 89 rating)