องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ในจังหวัดยโสธร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  
  เป้าหมาย บุคคลากรของสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วนิดา วิลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0978908572.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)