องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีรวุฒิ ใจดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5247020332.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.89 Based on 27 rating)