องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ กฎหมายที่ควรรู้สำหรับใช้ในการแยกแยะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 31 คน ของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมแก่สหกรณ์อย่างถูกต้อง  
  แหล่งความรู้ กฎหมาย ประสบการณ์จากบุคลากรของหน่วยงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายกฤติพงศ์ บุญเรือง / กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง งามสิริศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4073877206.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 9 rating)