องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ วัฒนา ครั่งสี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิณญาดา ทรายเงิน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4079785084.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)