องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังของสหกรณ์ออมทรัพย์และการแก้ไข  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ,กลุ่มตรวจการสหกรณ์,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ website สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นันทนา ภู่อนุสาสน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4126741574.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ Hawkeye Türkçe altyazılı izle  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)