องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) บัวไร ภูสีนาค  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5361815746.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)