องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ จัดระเบียบแท็กซี่  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  เป้าหมาย บุคลากรของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า และผู้สนใจทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ประธานกรรมการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และ นายวิฑูรย์ แนวพาณิช ประธานกรรมการสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิพัฒน์ วงค์ริน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8697375935.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 7 rating)