องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  เป้าหมาย บุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชลฤดี เผ่าวณิชย์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6914271599.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ KM ปี 2559  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)