องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ นวัตกรรม  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ เรื่อง โปรแกรมประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เป้าหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวพรภัสสร วรประชา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พรภัสสร วรประชา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0744523010.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  โหวต
(Average Rating 4.92 Based on 13 rating)