องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในเขตจัดที่ดินของนิคมสหกรณ์โคกขาม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ นิคมสหกรณ์โคกขาม  
  เป้าหมาย พื้นที่จัดสรรจำนวน 1,028 ไร่  
  แหล่งความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานการออกเอกสารสิทธิ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นิคมสหกรณ์โคกขาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พรเทพ เสียงไพเราะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7194271852.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)