องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ งานด้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
  เป้าหมาย บุคลากรในหน่วยงาน  
  แหล่งความรู้ คู่มือ ตำรา และองค์ความรู้เฉพาะบุคคล  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดการองความรู้  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤษฎ์ จารุชาต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5378485225.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.84 Based on 124 rating)