องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ ประสบการณ์ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ cps.  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ จากเวปไซต์ วิกิพีเดีย, www.Gotokrow.org.th ,เวปไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรของ สนง.สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัมพล พรกระแส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9832885188.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.58 Based on 83 rating)