องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยพื้นฐาน ของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมรัก จันทร์ตะลิ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุรสิทธิ์ วงศ์กาวี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4826176626.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)