องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้และการบำรุงรักษาสายพาน และกระพ้อลำเลียงในโรงงานแปรรูป  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และบุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ เอกสารคู่มือ ตำรา ประสบการณ์ และสถานศึกษา  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิโรจน์ แช่มวงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5642236881.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)