องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้งานโปรแกรม WaveLab  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย สหกรณ์และบุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ อินเตอร์เน็ต  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ณัฐเศรษฐ์ ธีรฐิติธรรม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐเศรษฐ์ ธีรฐิติธรรม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4935639766.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.43 Based on 7 rating)