องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย ครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ  
  แหล่งความรู้ สื่อการเรียนการสอน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภัทรา วรรณฤมล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4949711522.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)