องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารโครงการผู้ตรวจสอบกิจการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย บุคลลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการจสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  
  แหล่งความรู้ ห้องสมุดออนไลน์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1947744587.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)