องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การผลิตผักคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  เป้าหมาย บุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ทรงศรี แนวพิชิต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2622599021.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 2 rating)