องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ บุคลากรสำนักงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สหกรณ์จังหวัด  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ทรงศรี แนวพิชิต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2370452996.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)