องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  เป้าหมาย บุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ทรงศรี แนวพิชิต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2250130651.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)