องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์เพื่อจัดการเอกสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นัยนา จุลพันธ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8473696303.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.85 Based on 238 rating)