องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔ นครนายก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย เป็นแนวทางการบริหารงานองค์กร  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กัณวีย์ บุญญพันธุ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0710087973.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.86 Based on 7 rating)