องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริการที่ดี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฐิติกร เพียรหาผล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ฐิติกร เพียรหาผล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4015302460.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)