องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8721080884.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)