องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประชุมกลุ่ม แบบ New Normal  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  เป้าหมาย บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประสิทธิ์ เทพมูณี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9455056555.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)