องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางอำพร แสงงาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดวงฤดี คงสิน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0661831089.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)