องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ เรื่องของอายุความ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤช เยาวสกุลมาศ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1280513618.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.88 Based on 8 rating)