องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2556  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ (KM2556)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤช เยาวสกุลมาศ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1381935670.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.91 Based on 11 rating)