องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลักขณันต์ เจริญชีพ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0323060901.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.27 Based on 11 rating)