บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4.00/5.00 2 2022-09-27 14:45:04
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva 5.00/5.00 1 2022-08-30 14:32:23
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic 5.00/5.00 1 2022-08-30 10:26:54
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง CHARISMA Influencer 0/5.00 0 2022-08-30 10:24:54
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-29 15:54:33
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9 5.00/5.00 1 2022-08-25 12:57:26
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการสหกรณ์สำหรับเยาวชนสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-22 13:25:11
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร "การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 5.00/5.00 1 2022-08-19 16:30:32
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนการจัดทำ Infographic 0/5.00 0 2022-08-19 12:37:09
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การแชร์ไฟล์เอกสารจาก Google drive และการสร้าง QR code 4.22/5.00 9 2022-08-19 10:28:37
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภารกิจโดยinfographic 5.00/5.00 5 2022-08-15 20:15:55
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Application Zoom บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 5.00/5.00 1 2022-08-10 09:55:28
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อดิจิทัลคุณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 5.00/5.00 1 2022-08-08 16:05:10
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเเละประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ by Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-08 15:22:11
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 0/5.00 0 2022-08-06 13:57:35
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ By Google Form 1.00/5.00 1 2022-08-05 13:14:23
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม powerpoint 0/5.00 0 2022-08-03 12:50:04
18. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Webex Meeting 0/5.00 0 2022-08-01 14:46:52
19. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 5.00/5.00 1 2021-12-29 10:17:33
20. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional 5.00/5.00 3 2021-09-02 15:44:30