องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวปัทมา รัตนวรรณ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรายุ ศรีใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9394129914.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)